ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดหน้าต่าง
ข่าวภูมิภาค test
...
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 420 ชม. สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
[ 23 มิถุนายน 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
ข่าวส่วนกลาง
...
ก.แรงงาน ส่งต่อซิมการ์ดออนไลน์ หนุนทักษะกลุ่มเปราะบาง
[ 21 มิถุนายน 2564 ]
ปิดหน้าต่าง
บริการออนไลน์
e-Service ระบบบริการภาครัฐ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ปิดหน้าต่าง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม มัลติมีเดียต่างๆ
.