ถ้านักศึกษาฝึกงานอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 แล้วประสงค์ที่จะหยุดการฝึกงาน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์และแก้ไขไฟล์ให้เป็นสาขาของตัวเอง
ดาวน์โหลดที่นี่