หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสุวรรณ มณเฑียรรัตน์ LINK
2 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นางสาวสุภักร์ โคตวงจันทร์ LINK
3 การบัญชีกิจการพิเศษ นางสาวกาญจนา เกษม LINK
4 การบัญชีเบื้องต้น นางสาวพาณิภัค เกตุแก้ว LINK
5 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด นางสาวจุรีพร มังกรทอง LINK
6 การบัญชีเบื้องต้น นางสาวอังคณา พานทอง LINK
7 การบัญชีธุรกิจซื้อขาย นางสาวสุนิสา คงคาชาติ LINK