หน้าหลัก ประกันคุณภาพ ติดต่อ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บทเรียนออนไลน์
ลำดับ ชื่อวิชา/รหัสวิชา ผู้สอน LINK
1 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายประจวบ สนนอก LINK
2 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายวิทวัส ปานรัตน์ LINK
3 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสุวัฒน์ ปัตตังเว LINK
4 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายพงษ์สวัสดิ เพ็งสลุง LINK
5 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสมพงษ์ พุ่มพ่วง LINK
6 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสุชาติ ใจชื้น LINK
7 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายพีรวัส นาทอง LINK
8 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายสำอางค์ ชื่นอารมย์ LINK
9 ชื่อวิชา/รหัสวิชา นายวิทูรย์ สำริดเปี่ยม LINK