รวมรูปกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

รับการประเมินอวท. 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

Open House 2562

ปัจฉิมสัมพันธ์ปวช.3 ปี 2562

กิจกรรมห้องสมุด 2562

 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง
วันเยาวชน

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2562

วันปิยะมหาราชปี 2562

 

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2562

 

ประชุมสถานประกอบการ 2562

 

ฟังบรรยายธรรมปวส.1-2 ปี 2562

แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ

กิจกรรมกีฬาสี 2561

 

เข้าค่ายคุณธรรม ปวช.2 ปี 2562

โครงการจิตอาสา 2562

ด้วยความอาลัยยิ่งพลเอกฯเปรม

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ

 

ทำบุญวิทยาลัย

 

นิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม

 

ปฐมนิเทศครู 2562

 

ปฐมนิเทศปวช.1 ปวส.1

 

ประกันคุณภาพรอบที่ 4

 

ประชุมผู้ปกครองปวช.2 ปี 2562

 

ประชุมผู้ปกครองปวช.3

 

ฟังบรรยายธรรมปวช.1

 

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2562

 

วันพระ 8 สิงหาคม 2562

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562

 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2562

 

ไหว้ครูปี 2562

 

 

กลับหน้าหลัก